امور شهرداری تهران :

 

1-پرداخت عوارض نوسازی و پسماند

2 – پرداخت عوارض خودرو

3- پرداخت عوارض موتورسیکلت

4-ثبت نام طرح ترافیک

5-خرید طرح ترافیک روزانه و هفتگی

6-طرح ساماندهی موتورسیکلت ها